SCOUTSVRIENDEN

De Scoutsvrienden is een groep van oud-leiding, die onze scouts toch nog niet helemaal kunnen los laten. Ze gaan nog eens samen op weekend en organiseren naar jaarlijkse gewoonte twee evenementen, de Scoutsvrienden Dropping en Scoutsvrienden Brunch. Ook staan zij steeds klaar om met hun jarenlange ervaring als scoutsleiding de leiding en groepsleiding bij te staan waar nodig.