FEESTWEEKEND

Beste oudscouts en – sympathisanten,

Met spijt in het hart, zien wij ons verplicht ons scoutseeuwfeest van 30 april – 2 mei af te gelasten. Maar uitstel is geen afstel. Neem direct je agenda en blokkeer alvast het tweede weekend van september: van 11 tot 13 september.

Dit weekend is spijtig genoeg geen verlengd weekend zoals het oorspronkelijke feestweekend dus waarschijnlijk wordt het programma hier en daar wat aangepast. De uiteindelijke invulling van dit nieuwe eeuwfeest zal wel in dezelfde lijn liggen van het oorspronkelijke concept. Een barbecue, een fuif, een gezellig sing-song moment, een generatiespel staan dus zeker nog op de planning! Verdere info volgt nog.

Noteer dus alvast de nieuwe datum en weet dat ons eeuwfeest ongetwijfeld het gezelligste, aangenaamste, origineelste, warmste, leukste, ‘scoutsste’ evenement van de laatste 10 jaar wordt. “

De groepsleiding en het comiteetje 100 jaar